A jatszunkegyutt.hu eladót és megrendelőt (vásárlót) érintő szállítási feltételei

 

  1. A megrendelések feldolgozása   

A SmileBalls társasjáték megrendelésére a https://jatszunkegyutt.hu/ oldalon van lehetőség, amelyek feldolgozása munkanapokon 09.00 – 17.00 között történik. A 17.00 óra utáni megrendelés csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.  

  1. A megrendelések szállítási határideje és díja 

A SmileBalls társasjáték szállítási feltételei az adott termékek vagy azokhoz kapcsolódó oldalon érhetők el.

  1. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja 

A termék(ek)et az általunk megbízott futárszolgálat szállítja ki a megrendeléskor megadott címre.


Utánvét 

A megrendelés összegét és a szállítási díjat a futárnak kell készpénzben kifizetni. A szállítási díjhoz az utánvétel költsége még hozzáadódik. 


Kérjük, hogy a csomagot átvételkor vizsgáld meg,  és az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés vagy hiba esetén készítsetek jegyzőkönyvet, és küldd vissza a csomagot! Szállítással kapcsolatos reklamációt csak a helyszínen rögzített jegyzőkönyvvel együtt tudunk elfogadni.

  1. Házhoz szállítási információk   

A csomagok kézbesítése munkanapokon 8.00 – 17.00 óra között történik. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a kifizetését.      

Kizárólag abban az esetben rendeld meg a kívánt termékeket utánvéttel, amennyiben a csomag átvételekor valaki tudja fizetni annak díját a futárnak. Mivel a termék online megrendelésekor szerződés jön létre, az át nem vett és emiatt visszaérkezett csomagok szállítási és visszaszállítás díját a Megrendelőre terheljük. A csomagot kizárólag ezeknek a díjaknak a kiegyenlítése után küldjük újra.   

  1. Elállás joga   

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő megrendelő (vásárló) esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket.

Amennyiben a fogyasztó él az elállási jogával, úgy ezt az eladóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy e-mailben). Az eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolnia a fogyasztó felé. A fogyasztó – az elállása esetén- a megrendelt terméket köteles az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az eladónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az eladó az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. Az eladónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg az eladott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.   

Eladó követelheti a fogyasztótól a termék nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.      

A visszaküldött csomag beérkezését követően videófelvétel készül a csomagról és kibontásáról. Erre az esetleges későbbi félreértések elkerülése érdekében van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt-e?)      

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

  • olyan termék esetén, melynek ára az eladó által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ, 
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az általa szabott igények alapján került előállításra,  
  • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál    

 

  1. Jótállás 

A jótállásra a jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet és a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

  1. Egyéb rendelkezések

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.