JOGI NYILATKOZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Jogi Nyilatkozat hatálya alá eső weboldalak üzemeltetésével, használatával kapcsolatban    

 

Az üzemeltető elérhetőségei 

Neve: Playness Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Cégjegyzékszám: 01-09-328475   

Adószám: 26492874241  

Levelezési címe: 1132 Budapest, Röntgen u. 7. 

E-mail címe: info@jatszunkegyutt.hu    

Telefonszáma: +36 20 403 7779  

 

A Jogi Nyilatkozat hatálya a  https://jatszunkegyutt.hu/ weboldalra és ennek összes aloldalára (továbbiakban: weboldal) terjed ki, valamint az ezen megjelenő, olvasható, elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint a Szolgáltatóhoz köthető egyéb (pl. email) tartalmakra (a továbbbiakban: tartalmak).   

Az alábbi feltételeket a Jogi nyilatkozat hatálya alá eső weboldalt megnéző, azokon bármilyen kattintást, regisztrációt, megrendelést, letöltést végző (a továbbiakban: Felhasználó) automatikusan elfogadja.       

Jelen Jogi Nyilatkozat 2021 február 7.-től visszavonásig érvényes.  


Általános szerződési feltételek


A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra vonatkozóan 

 1. Regisztráció   

1.1. Feliratkozás     

A feliratkozással, regisztrációval, vagy a regisztráció nélkül elérhető ingyenes online termékek letöltésével, illetve online vásárlással a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Ennek alapján szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.   

A Felhasználó a regisztráció/feliratkozás során a következő információkat teszi a Szolgáltató számára elérhetővé: 

 • email cím, 
 • vezetéknév és keresztnév, 
 • telefonszám, 
 • weboldal, 
 • település. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje, amely ellen a Felhasználó panasszal, jogorvoslattal nem élhet. 

Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontatlanságából eredő semmilyen kárért. 

A Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató a Felhasználó azonosítására, valamint a számla kiállítása, ill. hírlevél küldése céljából kezeli.

Az adatok pontosítását a felhasználó e mailben, telefonon, illetve adatmódosító űrlapon keresztül kérheti a szolgáltatótól.   

1.2. Leiratkozás     

Felhasználó minden – a rendszeresen a megadott email címére érkező – levélben szereplő leiratkozási linken leiratkozhat, ami automatikusan a feliratkozáskor adott hozzájárulás visszavonását jelenti.

Felhasználó mindig szerepeltet leiratkozási linket az egyszeri vagy alkalmi kommunikációt jelentő visszaigazoló levelekben (rendelés, vásárlás visszaigazolás, feliratkozás köszönő levél, számla, stb.) 

 1. Megrendelés, vásárlás

A Felhasználó által a weboldalról indított megrendelés és a Szolgáltató által ennek a megrendelésnek az emailben küldött visszaigazolása esetén a Felhasználó és a Szolgáltató között adásvételi szerződés jön létre

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató weblapjáról indított megrendelése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Felhasználó panasszal, jogorvoslattal nem élhet.   

A Felhasználó a weboldal bármely megrendelési űrlapot tartalmazó oldalán, a megrendeléséhez/vásárlásához kapcsolódó összes információt és feltételt a megrendelést/vásárlást elindító gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.   

A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak lehetősége van adatait ellenőrizni és javítani. Amennyiben a Felhasználó hibás adatokkal küldte el megrendelését, ezt a Szolgáltató elérhetőségein e-mailben vagy telefonon jelezheti.

 1. Árak, fizetési feltételek 

Lehetséges fizetési módok:   

 1. Utánvétes fizetés (termék átvételekor)
 2. Banki átutalás
 3. Bankkártyás fizetés  (még nem elérhető)

A weboldalon bármely megrendelés/vásárlás elindítása és annak visszaigazolása után a Felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelést annak visszaigazolásában szereplő fizetési feltételek (ár, részletfizetés, fizetési határidő, fizetési mód) szerint köteles teljesíteni.

 1. Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés)   

A weboldalról indított megrendelésre Szolgáltató 24 órán belül e-mailen visszaigazolást küld, mely tartalmazza a fizetési és szállítási feltételeket.

A fizetési feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató a megrendelés visszaigazoló levélben rögzítettek alapján szállítja le a terméket.

Szolgáltató a kifizetett termék(ek) ellenértékéről, a szállítási díjról és utánvét esetén annak költségéről elektronikus számlát küld.

 1. Elállási jog 

A Felhasználó a vásárlástól 14 napon belül jogosult a vásárlástól elállni. Ez esetben a Felhasználó 14 napon belül visszakapja a termékért vagy szolgáltatásért kifizetett teljes összeget.    

Az elállási jogra vonatkozó egyéb feltételeket a Szállítási feltételek tartalmazza.

 1. Árengedmények és akciók 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy eseményekhez, alkalmakhoz kapcsolódóan, vagy saját üzleti döntése alapján a termékeire  árengedményt vagy más kedvezményt biztosítson (pl. ajándékba adja).  

A kedvezmények – ellenkező tartalmú írásbeli közlések eseteit kivéve – más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesíthetők, ezért visszamenőlegesen kompenzáció, vagy egyéb kedvezmény nem vehető igénybe..     

 1. Adatkezelés

Felhasználó az alábbi linken elolvashatja az Adatkezelési tájékoztatót.

 1. Szerzői jogok  

A weboldalon megjelenő tartalmak a Szolgáltató saját szellemi termékei, azokat ő birtokolja, így ezek az 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem alatt állnak. 

Ennek tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak, és elfogadja a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességét.

A Szolgáltató az előzetes írásbeli engedélye nélkül nem járul hozzá a tartalmak bármiyen üzleti célú felhasználásához, a teljes vagy részleges másolásához, vagy valamely részletének átvételéhez, közléséhez, terjesztéséhez, nyilvános megjelentetéséhez.

A tartalmakból idézni csak a Szolgáltató és az idézet forrásának pontos megjelölésével engedélyezett.  

 1. Felelősség kizárása  

A weboldalt a Felhasználó a saját döntése alapján és csak a saját felelősségére látogathatja.   

A tartalmak nem tekinthetők úgy, mint a Felhasználó problémájára adott egyetlen lehetséges megoldások és a kérdéseire adott egyetlen lehetséges válaszok. Mivel a Felhasználónak minden esetben saját döntése a tartalmak igénybevétele, használata és alkalmazása, ezért az ezekből eredő, és/vagy a Felhasználó által várt vagy elérni kívánt eredmény elmaradásából származó károkért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal, azt teljes mértékben kizárja. .   

 1. Változtatás joga 

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy tartalmakat előzetes bejelentés nélküli bármikor megváltoztassa. 

 1. Jogorvoslat lehetősége  

Felhasználó jogorvoslattal az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:   

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5   

Telefon: +36 (1) 391- 1400   

E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu